I denna sida publiceras nya forskningsrön i socialpedagogiskt socialt arbete

Peter Andersson. Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen

Socialpedagogens syn på sin roll, delaktighet och lärande.

Doktorsavhandling i socialt arbete vid Stockholms universitet 2021

Andersson P. Hot våld och emotionellt arbete på SiS ungdomshem. doktorsavhandling

*******************************************************

Högskolan Väst – 2021-01-20

Klick på länken nedan för att öppna filen:

Socialpedagogens syn på sin roll-delaktighet och lärande

Print Friendly, PDF & Email