I denna sida publiceras nya forskningsrön i socialpedagogiskt socialt arbete

 

Cedersund, E., Eriksson, L., Ringsby Jansson, B. and Svensson, L. A. (2021). Social pedagogy versus social work in a Swedish context. International Journal of Social Pedagogy

Social pedagogy versus social work in a Swedish context

**********************************************************

Christer Cederlund, Lisbeth Eriksson, Bibbi Ringsby Jansson och Lars A. Svensson (2020). I huvudet på en socialpedagog. 
En studie om yrkesverksamma välfärdsarbetare och deras föreställningar om socialpedagogik. RAPPORT HÖGSKOLAN VÄST 

I huvudet på en socialpedagog

*******************************************************

Peter Andersson. Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen

Socialpedagogens syn på sin roll, delaktighet och lärande.

Doktorsavhandling i socialt arbete vid Stockholms universitet 2021

Andersson P. Hot våld och emotionellt arbete på SiS ungdomshem. doktorsavhandling

*******************************************************

Högskolan Väst – 2021-01-20

Klick på länken nedan för att öppna filen:

Socialpedagogens syn på sin roll-delaktighet och lärande

Print Friendly, PDF & Email