Utbildningen ger grundläggande yrkeskunskaper i socialpedagogiskt och behandlingspedagogiskt arbete.

Verksamhetsområdet är socialiserande, mobiliserande och inkluderande insatser för barn, ungdomar, vuxna och/eller familjer med behov av socialpedagogiska förändringsprocesser. Socialpedagoger arbetar också med förebyggande insatser för dessa grupper. Verksamhetsområdet omfattar kommunala, regional/landsting, statliga (SiS) och privata HVB-, LSS- och öppna verksamheter, skolväsendet, kriminalvård samt verksamheter inom civilsamhället.

Socialpedagogikens särdrag

Föreställ er ett stort våningshus vars fönster öppnar sig mot hela världen och i vars bostäder inte bor människor utan branscher, olika vetenskaper och praktiska yrkesbranscher. I detta hus bor Socialpedagogiken och i samma trappa huserar också samhällsvetenskaper och pedagogiska vetenskaper samt flera branscher inom det sociala och pedagogiska området.

På dörren står det Socialpedagogik och genom dörren hörs ljudet av liv ut i trapphuset. En del besökare känner genast igen invånaren och stiger hemvant in. Många ser dock namnet på dörren för första gången då de går förbi på väg till någon helt annan bransch. Det konstiga namnet får dem kanske att gå förbi utan att fästa någon större uppmärksamhet vid det. Någon kanske småler: “Vad tror den där att den är, pedagogik! Vi brukar tala om fostran.”

Några av besökarna som inte sett namnet tidigare blir intresserade. Då de gått in i bostaden märker många att de känner sig som hemma. Fast namnet på dörren verkade obekant känns allting inne i bostaden bekant. Då man går litet längre in i Socialpedagogikens bostad lägger man först märke till den avslappnade stämningen och en påfallande röra. Därefter noterar man att bostaden har dörrar som leder till andra bostäder. De dubbla dörrarna av glas mellan Filosofins och Socialpedagogikens bostäder är alltid öppna eftersom Socialpedagogiken flitigt använder sig av bokhyllan i Filosofins bostad.

Genom arbetsrummet kommer man till Sociologins skrivarhörna vilket är behändigt för ett gemensamt teoretiskt resonemang. Från socialpedagogikens bostad finns en dörr som leder direkt till Socialpsykologins kök där man utvecklar recept för att stöda en samhällelig gemenskap och växelverkan. Vägg i vägg bor Vuxenpedagogiken som delar balkong med Socialpedagogiken där man dricker eftermiddagskaffe och diskuterar det fria bildningsarbetet och debatterar begreppet livslångt lärande. Social- och samhällspolitiken bor tillsammans och delar bastun som är tillgänglig för husets alla invånare. Där smider man gemensamma planer för att motverka ojämlikhet i samhället.

Socialpedagogiken delar vardagsrum med Ungdomsarbetet och där arrangeras biokvällar med öppen gemenskap och diskussionsgrupper med kompisstöd. Den Sociokulturella inspirationen är inneboende hos Socialpedagogiken med eget rum. Ofta är Socialpedagogiken på visit i Socialarbetets konferensrum för att planera verksamhetsmetoder för det förebyggande barnskyddet. Småbarnspedagogiken, Specialpedagogiken, Lärarutbildningen och den Allmänna pedagogiken bor på olika våningar, men besöker alla varandra då och då. Gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt är på gång, till exempel i frågor som gäller skolpedagogik. Många besöker Socialpedagogiken av en slump via grannarna och får först senare veta att de genom gemensamma verksamheter och diskussioner har blandat sig med den redan tidigare.

Källa: En fri översättning av inledningen ur boken “Sosialipedagogiikka — kohti inhimillisemää yhteiskuntaa” av E.Nivala och S.Ryynänen. Översättning: Bettina Brantberg

Print Friendly, PDF & Email