Utbildningen ger grundläggande yrkeskunskaper i socialpedagogiskt och behandlingspedagogiskt arbete.

Verksamhetsområdet är socialiserande, mobiliserande och inkluderande insatser för barn, ungdomar, vuxna och/eller familjer med behov av socialpedagogiska förändringsprocesser.
Socialpedagoger arbetar också med förebyggande insatser för dessa grupper.

Verksamhetsområdet omfattar kommunala, regional/landsting, statliga (SiS) och privata HVB-, LSS- och öppna verksamheter, skolväsendet, kriminalvård samt verksamheter inom
civilsamhället.

Print Friendly, PDF & Email