Utbildningsomåden

För behandlingsutbildningar i frontlinjen

Balsam-l

Föreningen BALSAM är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning. Utbildningarna är eftergymnasiala och kännetecknas av utbildningsområden som gemensamt utarbetats och godkänts av BALSAM skolorna. Varje skola har samtidigt sin specifika profil. Utbildningsområdena är vägledande för skolornas planering av innehåll och inriktning. Utbildningarna leder till generella yrkeskunskaper i socialpedagogiskt/behandlings-

pedagogiskt arbete.

 

 

 

 

Utbildningsområden för

BALSAMS medlemsskolor

 

Tvåårig eftergymnasial

socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning.

 

 

- Socialt välfärdsarbete – Etik och värdegrunder

 

- Det sociala arbetets organisation och utveckling

 

- Samhälle

 

- Individ och grupp

 

- Socialpedagogiskt arbete – fokus på förhållningssätt och bemötande

 

- Metoder i socialt förändringsarbete

 

- Specialisering/Fördjupning

 

- Kunskapsteori och vetenskaplig metod

 

- Lärande i Arbete (LiA)

 

 

----------------------------------------------------

Dokument om Balsam och utbildningsområden

Vill du utbilda dig till socialpedagog/behandlingspedagog?