Socialpedagogens uppdrag och arbetsfält

Socialpedagogik är ett begrepp som kopplar ihop både lärande och delaktighet och fokuserar på samspelet och interaktionen mellan människor. Socialpedagoger arbetar för att integrera människor i gemenskapen. Det är viktigt att socialpedagogerna är öppna och visar en förståelse för de människor de möter.

Socialpedagogens uppdrag och  arbetsfält har utvecklats över tid och har fått en breddare uppdrag och arbetsfält. Uppdraget för socialpedagoger är  att utveckla verksamheterna på både organisation- grupp- och individnivå.

Socialpedagogens uppdrag  är också att skapa förutsättningar i verksamheten så att det finns möjlighet till samtalsprocesser för att kunna utveckla samverkan och helhet i organisationen. 

Print Friendly, PDF & Email