Balsams styrelse är vald av representanter för medlemsskolorna. De väljs på årsmötet i februari, några är valda på ett år och några är valda på två år. Nuvarande styrelselemedlemar  är enligt nedan:

Ann-Christin Hofverberg Jacobsson: 

Styrelse ordförande från Kalix folkhögskola

Mejladress: a-c.h.j@kalixfolkhogskola.se

Kalix  folkhögskola: 

https://www.kalixfolkhogskola.se/

 

Ylva Hulten: 

Styrelsens sekreterare från Viskadalensfolkhögskola

Mejladress: ylva.hulten@vsaf.nu

Viskadalensfolkhögkola:

https://a-folkhögskolorna.se/viskadalen 

 

Lina Hallberg: Styrelsens kassör 

Från Onnestadsfolkhögskola

Mejladress: lina.hallberg@onnestadsfolkhogskola.se

Onnestadsfolkhögskola:

https://onnestadsfolkhogskola.se/

Siroos Noroozbeygi: Styrelsemedlem, ansvarig för Balsam webbsida från  Mångkulturella folkhögskola

Mejladress: siroos.noroozbeygi@mffhs.se

Mångkulturella folkhögskola: 

https://www.finska.fhsk.se/

 

 Styrelsemedlem

Emma Moberg: Styrelsemedlem från Sommenbygdensfolkhögskola

Mejladress: emma@sommenbygden.se

Sommenbygdensfolkhögskola:

https://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/

 

Cilla Dahl Andersson: Styrelsemedlem från Albins folkhögskola

Mejladress: cilla.dahl.andersson@albins.nu

Albins Folkhöskola:

https://www.albins.nu/

 

 

Åke Larsson: Styrelsemedlem från Kista folkhögkosla

Mejladress: ake@kistafolkhogskola.se

Kista folkhöskola: 

http://kistafolkhogskola.se

 

Print Friendly, PDF & Email