Balsams styrelse är vald av representanter för medlemsskolorna. De väljs på årsmötet i februari, några är valda på ett år och några är valda på två år. Nuvarande styrelselemedlemar  är enligt nedan:

Alexander Akterin: 

Styrelsens ordförande från Albins folkhögskola

Mejladress: alexander.akterin@albins.nu

Albins  folkhögskola:

http://www.albins.nu 

 

 

Ylva Hulten: 

Styrelsens sekreterare från Viskadalensfolkhögskola

Mejladress: ylva.hulten@vsaf.nu

Viskadalensfolkhögkola:

https://a-folkhögskolorna.se/viskadalen 

 

Lina Hallberg: Styrelsens kassör 

Från Onnestadsfolkhögskola

Mejladress: lina.hallberg@onnestadsfolkhogskola.se

Onnestadsfolkhögskola:

https://onnestadsfolkhogskola.se/

Emma Moberg: Styrelsemedlem från Sommenbygdensfolkhögskola

Mejladress: emma@sommenbygden.se

Sommenbygdensfolkhögskola:

https://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/

 

Cilla Dahl Andersson: Styrelsemedlem från Albins folkhögskola

Mejladress: cilla.dahl.andersson@albins.nu

Albins Folkhöskola:

https://www.albins.nu/

 

 

Per Wandel: Styrelsemedlem från Dalslands folkhögskola

Mejladress: per.wandel@vgregion.se

Dalsland folkhögskola:

http://dals.fhsk.se

 

Åke Larsson: Styrelsemedlem från Kista folkhögkosla

Mejladress: ake@kistafolkhogskola.se

Kista folkhöskola: 

http://kistafolkhogskola.se

 

Print Friendly, PDF & Email