Vanliga arbeten efter examen är behandlingsassistent inom HVB eller inom Statens institutionsstyrelse, boendestödjare i privat eller kommunal verksamhet, eller som socialpedagog eller inom grund- och gymnasieskola. Exempel på sysselsättning är också som fältarbetare, som familjehemskonsulent, i daglig verksamhet inom LSS, eller arbete inom privat eller kommunal öppenvård. Du kan också arbeta inom kriminalvård eller omsorg för människor med funktionsnedsättning mm. Överallt där människor behöver hjälp i personliga och sociala frågor.

Socialpedagoger brukar ingå i skolornas elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med kuratorer och skolpsykologer. Det är inte ovanligt att socialpedagoger arbetar i klassrummen med mindre grupper. Utbildningen till socialpedagog ger dig en bred kompetens där du kan arbeta inom socialt vård- och behandlingsarbete i många olika verksamheter.  Av de som tar yrkeshögskoleexamen som socialpedagog är det ungefär en fjärdedel som jobbar inom skola efter sin examen.

Print Friendly, PDF & Email