Socialpedagoger brukar ingå i skolornas elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med kuratorer och skolpsykologer. Det är inte ovanligt att socialpedagoger arbetar i klassrummen med mindre grupper. Utbildningen till socialpedagog ger dig en bred kompetens där du kan arbeta inom socialt vård- och behandlingsarbete i många olika verksamheter.  Av de som tar yrkeshögskoleexamen som socialpedagog är det ungefär en fjärdedel som jobbar inom skola efter sin examen.

Vanliga arbeten efter examen är behandlingsassistent inom HVB eller inom Statens institutionsstyrelse, boendestödjare i privat eller kommunal verksamhet, eller som socialpedagog eller inom grund- och gymnasieskola. Exempel på sysselsättning är också som fältarbetare, som familjehemskonsulent, i daglig verksamhet inom LSS, eller arbete inom privat eller kommunal öppenvård. Du kan också arbeta inom kriminalvård eller omsorg för människor med funktionsnedsättning mm. Överallt där människor behöver hjälp i personliga och sociala frågor.

Print Friendly, PDF & Email