Balsams styrelse är vald av representanter för medlemsskolorna. De väljs på årsmötet i februari, några är valda på ett år och några är valda på två år. Nuvarande styrelseledamöter är enligt nedan:

Styrelse ordförande

Ann-Christin Hofverberg Jacobsson: Styrelse ordförande från Kalix folkhögskola

Mejladress: a-c.h.j@kalixfolkhogskola.se

Kalix folkhögskola: https://www.kalixfolkhogskola.se/

Styrelsesekreterare

Ylva Hulten: Styrelsens sekreterare från Viskadalensfolkhögskola

Mejladress: ylva.hulten@vsaf.nu

https://a-folkhögskolorna.se/viskadalen 

Styrelseledamot

Emma Moberg: Styrelseledamot från Sommenbygdensfolkhögskola

Mejladress: emma@sommenbygden.se

https://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/

Styrelsens kassör

Lina Hallberg: Styrelsens kassör från Onnestadsfolkhögskola

Mejladress: lina.hallberg@onnestadsfolkhogskola.se

https://onnestadsfolkhogskola.se/

Styrelseledamot

Cilla Dahl Andersson: Styrelseledamot från Albins folkhögskola

Mejladress: cilla.dahl.andersson@albins.nu

https://www.albins.nu/

Styrelseledamot, Balsam hemsida

Siroos Noroozbeygi: Styrelseledamot från  Mångkulturella folkhögskola

Mejladress: siroos.noroozbeygi@mffhs.se

https://www.finska.fhsk.se/

Åke Larsson: Styrelseledamot från Kista folkhögkosla

Mejladress: ake@kistafolkhogskola.se

http://kistafolkhogskola.se

Print Friendly, PDF & Email